Eventuelt tidspunkt saken ble markert som lukket samt initialer til den ansatte som utførte handlingen. Eventuelt tidspunkt saken ble markert som fullført samt initialer til den ansatte som utførte handlingen. Brukes for eksempel for å angi en kode i et eksternt system. Saken vil opprettes og du vil få frem ekstra fanekort for oppfølginger, vedlegg, e-post, relaterte saker, søk og egendefinerte verdier og grupper.

  • Typiske verdier kan være “På kontoret”, “Ute til lunsj” eller “På ferie”.
  • Klikk på det røde krysset til høyre i listen dersom du ønsker å slette en tidligere versjon av et dokument.
  • Ressursbruk slettes ved å åpne aktuell ressursbruk og så velge knappen “Slett” i dialogboksen som kommer frem.

Ved eksport til ansattlisten i XS Office vil firmanavnet ignoreres. Nikita er en fri programvareimplementasjon av tjenestegrensesnittet og kan fungere som en referanseimplementasjon dersom det er ønskelig.

Felter I Lagerbeholdningslisten

Velg “Registrer innbetaling” på fanekortet “Innbetalinger”. Velg “Registrer innbetaling” på fanekortet “Betalingspåminnelse”. Åpne betalingspåminnelsen knyttet til den aktuelle fakturaen. Åpne ønsket faktura og klikk på en innbetaling i listen på fanekortet “Innbetalinger”. Brukes mot kunder som kan motta elektronisk betalingspåminnelse via EHF-aksesspunkter. Brukes mot kunder som skal ha betalingspåminnelser elektronisk via e-post.

Felter I Liste Over Kampanjer

Hvis ordren ikke har status “Kladd” , vil det komme frem et utropstegn ved ordrenummeret i denne listen. Velg hvilke rapporter du ønsker å se ved å krysse av én eller flere avkrysningsbokser til venstre for rapportnavnene. Du kan også gå direkte til en enkeltrapport ved å klikke på navnet. Hvis du vil se alle rapporter, krysser du av i boksen til venstre for overskriften “Rapporter”.

Angir om SMS-meldingen er angitt som privat (rødt stoppskilt) eller ikke . “Meldinger – Sendte SMS” gir oversikt over SMS-meldinger som du har sendt fra XS Office. SMS står for “Short Message Service” og benyttes for å sende tekstmeldinger til mobiltelefoner. Dette er ansett som en effektiv kontaktkanal i og med at de fleste mennesker har en mobiltelefon og de fleste bærer den med seg hver dag. Angir om kryptering (SSL/TLS) skal benyttes i kommunikasjonen med SMTP-tjeneren.

I dagsvisningen kan du også klikke direkte på klokkeslettet bookingen skal starte på. Du kan åpne bookinger i kalenderen ved å klikke direkte på teksten for ønsket oppføring. Listen over ressursbookinger kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen. Status for ressursbookinger vises med flagg av ulik farge. Gruppekalenderen har en spesiell utskriftsvennlig versjon som vil liste opp alle oppføringene under hverandre sortert på dato. Dette gjør det enkelt å lage arbeidslister eller windll.com/nn/dll/firelight-firelight-technologies-pty-ltd/fmo lignende.

Leave a Comment